Tancar
 
cat | es | fr | en |

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA

Productes tractaments de l'aigua, Ecanet


Segons el real Decret 865/2003 del 4 de juliol per el que s’estableixen els criteris higiènic – sanitaris per la prevenció i control de la legionel·la i que obliga al control, neteja  i desinfecció periòdica de les instal·lacions d’aigua tant calenta com freda.

  

Posem a la seva disposició, equips i personal tècnic per a la realització de neteges i desinfeccions de les seves instal·lacions, calderes, intercanviadors, circuits, dipòsits... etc., així com un pla de manteniment de les mateixes, dissenyant en cada cas, el procediment de neteja, desinfecció i manteniment més adequat.

   

  

q       Visita de la instal·lació i/o recopilació de dades.

q       Realització dels Anàlisis de perills i punts de control crítics (APPCC).

q       Disseny de Protocols de prevenció i control

q       Programes de manteniment higiènic - sanitari d’instal·lacions de risc

q       Tractament de potabilització d’aigües de consum humà.

q       Neteja i desinfeccions necessàries.

q       Emissió dels registres i certificats dels treballs.

q       Recomanacions en la matèria i assessorament en inspeccions.

q       Anàlisi de legionel·la i microbiològica de l’aigua sanitària segons el Real decret 865/03 i el Real Decret 140/03 sobre l’aigua del consum humà.