Tancar
 
cat | es | fr | en |

Reciclatge aigües grises

Productes tractament de l'aigua, Ecanet


Les aigües grises són les provinents de les dutxes, banyeres i rentamans. El sistema AquaCycle de HansGrohe ens permet aprofitar l’aigua utilitzada, a les dutxes i banys, per reutilitzar-la als inodors, rentat del cotxe, reg del jardí...

El disseny especial de la depuradora compacte AquaCycle fa possible reciclar les “aigües grises” mitjançant un tractament biològic fiable, senzill, sense manteniment i amb un consum energètic molt baix.

Amb aquest sistema pot arribar a estalviar fins el 50% del consum d’aigua de casa seva.

A finals de l’any passat va entrar en vigor el Decret d’Ecoeficiència dels edificis aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Segons l’article 6 “Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius” caldrà obtenir una puntuació global mínima de 10 punts mitjançant la utilització d’alguna de les solucions constructives que contempla el Decret. Una de les solucions constructives que proposen és el reciclatge de les aigües. Instal·lant un sistema de reciclatge d’aigües grises ja s’obtenen 8 punts dels 10 necessaris.

Disposem d’una àmplia varietat d’aparells depenent de la quantitat d’aigua a reciclar. Des de 600 litres/dia dissenyat per a una vivenda unifamiliar; el AquaCycle 3100 ideal per a blocs de vivendes o fins a 25.000 litres/dia destinats a instal·lacions esportives o municipals.

Podem rebaixar el nostre consum d’aigua entre un 35 y un 50 %.

El consum mitjà d’aigua estimat per persona i dia és de 130 litres :
- Dutxa i bany : 45-60 litres
- Lavabo : 5-10 litres
- Inodor : 25-35 litres
- Reg : 100-200 l/m2.any

Possible estalvi de 20.000 litres per persona i any