Tancar
 
cat | es | fr | en |
Tornar

Indústria ECANET

Print
TRACTAMENT DE L’AIGUA
 
 
  • Tractament de descalcificació per a: 

 

-          Allargar la vida de l’equipament industrial.
-          Mantenir l’eficiència energètica i allargar la vida dels equips.
-          Reduir la despesa en detergents i manteniments dels equips.
-          Evitar la formació de biolfilm, prevenint l’aparició de la legionel·la.
 
  • Tractament d’osmosi inversa per a: 

 

-          Alimentació d’aparells amb aigua de qualitat.
-          Eliminació de sals i metalls de l’aigua.
 
  • Fonts d’aigua osmotitzada per a: 

 

-          Consum del personal que treballa a l’establiment i per els clients.
 
  • Filtració per a: 

 

-          Eliminar els sòlids dissolts, nitrats, ferro, clor ...
 
  • Cloració i desinfecció per a: 

 

-          Mantenir el nivell de clor exigit per sanitat.
-          Desinfecció de l’aigua de consum.
 
  • Prevenció i control de la legionel·la:

 

-          Visita de la instal·lació i/o recopilació de dades.
-          Realització dels Anàlisis de perills i punts de control crítics (APPCC).
-          Disseny de Protocols de Prevenció i control.
-          Programes de manteniment higiènic – sanitari d’instal·lacions de risc.
-          Tractament de potabilització d’aigües de consum humà.
-          Neteja i desinfeccions necessàries.
-          Emissió dels registres i certificats de treball.
-          Recomanacions en la matèria i assessorament en inspeccions.
-          Anàlisi de la legionel·la i microbiològica de l’aigua sanitària segons el Real decret 865/03 i el Real decret 140/03 sobre l’aigua de consum humà.
 
  • Reciclatge d’aigües grises i recollida de pluvials: 

 

-          Aprofitament d’aigua per reg i cisternes.
 
  • Consumibles: 

 

-          Sal per descalcificadors.
-          Aparells per controlar el clor, pH ...
-          Productes químics per piscina.
-          Clor per desinfecció de l’aigua.
 
  • Manteniments / Assessorament: 

 

-          Manteniments d’instal·lacions.
-          Anàlisis d’aigua.
              -          Estudi i presentació de solucions personalitzades.